sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sidebar [2016/11/09 15:36]
helgi
sidebar [2019/07/16 15:55] (current)
mordur
Line 1: Line 1:
 **[[start|Viskubrunnur]]** **[[start|Viskubrunnur]]**
  
 +[[tolvupostur|Tölvupóstur]]\\
 [[stjornbord|Aðgangur og Stjórnborð]]\\ [[stjornbord|Aðgangur og Stjórnborð]]\\
 [[adstod|Aðstoð með fjartengingu]]\\ [[adstod|Aðstoð með fjartengingu]]\\
Line 7: Line 8:
 [[greidslur|Greiðslur]]\\ [[greidslur|Greiðslur]]\\
 [[ssl-help|SSL skirteini]] \\  ​ [[ssl-help|SSL skirteini]] \\  ​
-[[tolvupostur|Tölvupóstur]]\\ 
 [[wordpress|WordPress]]\\ [[wordpress|WordPress]]\\
 [[hosts-skra|Vinna með hosts skrá]]\\ [[hosts-skra|Vinna með hosts skrá]]\\