User Tools

Site Tools


wordpress

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wordpress [2016/11/09 15:37]
helgi created
wordpress [2016/11/09 15:58] (current)
helgi [Að hafa í huga varðandi WordPress vefi:]
Line 7: Line 7:
 [[https://www.wordpress.org/|wordpress.org]] [[https://www.wordpress.org/|wordpress.org]]
 ---- ----
-==== Að hafa í huga varðandi WordPress vefi====+==== Að hafa í huga varðandi WordPress vefi ====
   *  Ekki nota „admin“ sem notendanafn, það er of augljóst fyrir hakkara, eitthvað sem erfitt er fyrir hakkara að giska á væri mun öruggara.\\   *  Ekki nota „admin“ sem notendanafn, það er of augljóst fyrir hakkara, eitthvað sem erfitt er fyrir hakkara að giska á væri mun öruggara.\\
   *  Ekki vanmeta mikilvægi þess að nota öflug lykilorð!\\   *  Ekki vanmeta mikilvægi þess að nota öflug lykilorð!\\
Line 17: Line 17:
  
 ---- ----
-==== Setja upp WordPress vef á hýsingunni þinni ==== 
  
wordpress.1478705821.txt.gz · Last modified: 2016/11/09 15:37 by helgi