wordpress

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wordpress [2016/11/09 15:37]
helgi [Setja upp WordPress vef á hýsingunni þinni]
wordpress [2016/11/09 15:58] (current)
helgi [Að hafa í huga varðandi WordPress vefi:]
Line 7: Line 7:
 [[https://​www.wordpress.org/​|wordpress.org]] [[https://​www.wordpress.org/​|wordpress.org]]
 ---- ----
-==== Að hafa í huga varðandi WordPress vefi====+==== Að hafa í huga varðandi WordPress vefi ====
   *  Ekki nota „admin“ sem notendanafn,​ það er of augljóst fyrir hakkara, eitthvað sem erfitt er fyrir hakkara að giska á væri mun öruggara.\\   *  Ekki nota „admin“ sem notendanafn,​ það er of augljóst fyrir hakkara, eitthvað sem erfitt er fyrir hakkara að giska á væri mun öruggara.\\
   *  Ekki vanmeta mikilvægi þess að nota öflug lykilorð!\\   *  Ekki vanmeta mikilvægi þess að nota öflug lykilorð!\\